Chương trình Tổ chức Lễ dâng hương kỉ niệm 920 năm ngày sinh Danh Nhân Tô Hiến Thành

     A. Phần Lễ

1. Ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Dần (Tức ngày 20 tháng 02 năm 2022)

- Từ 07 giờ 00 đến 07 giờ 30: Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Tế trình.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00: Các cụ vãi tụng kinh.

2. Ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Dần (Tức ngày 21 tháng 02 năm 2022)

- Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00: Hầu Thánh đầu xuân;

3. Ngày 22 tháng Giêng năm Nhâm Dần (Tức ngày 22 tháng 02 năm 2022)

- Từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 00. Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Đại tế. Đón tiếp đại biểu.

- 08 giờ 00: Tổ chức lễ dâng hương.

- Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ: Tế tạ;

B. Phần hội

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch không tổ chức hội.

Xin trân trọng thông báo với bà con cô bác họ Tô toàn quốc về tham dự lễ .

                                                                                                                                                                                                                               Trân trọng 

                                                                                                                                                                                                                               Hội Đồng Họ Tô Việt Nam