CHƯƠNG TRÌNH Lễ kỷ niệm 917 năm ngày sinh Danh nhân Tô Hiến Thành

CHƯƠNG TRÌNH

Lễ kỷ niệm 917 năm ngày sinh Danh nhân Tô Hiến Thành

(22/Giêng/Nhâm Ngọ năm 1102  –  12/Giêng/Kỷ Hợi năm 2019)

 

1. Ngày 20 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (Tức ngày 24 tháng 02 năm 2019)

- Từ 07 giờ 00 đến 07 giờ 30: Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Tế trình. Khai mạc giải chọi gà;

              - Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00: Các cụ vãi tụng kinh.

              - Từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30:  Tế nữ quan;

2. Ngày 21 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (Tức ngày 25  tháng  02 năm 2019)

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00: Hầu Thánh đầu xuân;Tổ chức các trò chơi dân gian, dã bánh dầy, quấy bánh đúc;

              - Từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 00 phút: Giao lưu văn nghệ.

3. Ngày 22 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (Tức ngày 26  tháng  02 năm 2019)

- Từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 00. Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Đại tế. Đón tiếp đại biểu;

- Từ 08 giờ 00 đến 9 giờ 00: Tổ chức lễ dâng hương; Biểu diễn Trống hội Vạn Xuân; Tổ chức trò chơi dân gian;

              - Từ 10 giờ 00 đến 12 giờ: Thụ lộc thánh.

              - Từ 10 giờ 00 đến 18 giờ 00: Hát Quan họ trên thuyền;

              - Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút: Kéo co, nhảy bao bố.

4. Ngày 23 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (Tức ngày 27  tháng  02 năm 2019)

             - Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00: Tế tạ.

Xin trân trọng thông báo với bà con cô bác họ Tô toàn quốc về tham dự lễ (lễ chính vào ngày 26 tháng 2 năm 2019). Các đoàn về dự lễ xin liên hệ với ông Tô Văn Thắc số điện thoại 0974094824  để báo số lượng người về dự, để ban Tổ chức tiếp đón chu đáo. 

Trân trọng 

Hội Đồng Họ Tô Việt Nam