Thông báo Lễ kỷ niệm 918 năm ngày sinh Danh nhân Tô Hiến Thành.

Thực hiện Công văn số: 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra;

          Thực hiện Chi thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Ủy ban nhân dân xã Hạ Mỗ thông báo : Dừng tổ chức Lễ kỷ niệm 918 năm ngày sinh  Danh nhân Tô Hiến Thành.

Căn cứ vào nội dung trên Hội đồng họ Tô Việt Nam xin thông báo tới Hội đồng họ Tô các cấp, các chi họ Tô và bà con cô bác họ Tô trên toàn quốc được biết. Đề nghị các Hội đồng họ Tô các cấp, chi họ Tô và bà con không về dâng hương Lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Tô.

Trân trọng cám ơn !   


                                                                      Hội đồng họ Tô Việt Nam