Chúc văn Lễ Dâng tặng Lộc bình thờ Đền Bạch Mã


Cẩn cáo Tiên Linh Đức Thủy tổ Nhân thần Tô Lịch
Kính thỉnh các anh linh anh hùng liệt nữ 

Kính trình quí cơ quan phường Hàng Buồm, các đoàn thể

Thưa các vị cao niên, bà con đồng tộc.


Ngày đầu Xuân năm Canh Tý

Nắng đẹp bốn phương trời rạng rỡ

Hào khí Thăng Long hàng ngàn năm lịch sử,

Với giang sơn hơn bốn ngàn năm hùng khí cội nguồn,

Hôm nay, Ngày mười hai tháng hai năm Canh Tý

Cửa đền Bạch Mã Hàng Buồm*) rực rỡ muôn màu

Trong  đền Bạch Mã**) hương thơm tỏa nghi ngút

Bia đá, sắc phong, kiệu cùng lọngchầu

Bạch Mã, hoàng Hạc chầu trước tế đàn

Rồng lượn bay cao vươn tận núi ngàn

Phượng ngẩng đầu cửa Tứ trấn Thăng Long

Trấn như thành đồng kinh thành phía đông


Hồng chung rền vang, lễ đền mở

Tùng tùng trống thần xưa như tiếng vó mã phi

Hồi chiêng đèn như lời Thánh nhắc nhở

“Uống nước nhớ nguồn”nhớ đạo lý

Cây tốt tươi là nhờ cội rễ

Chim bay xa luôn nhớ về tổ

Con cháu tộc Tô tề tựu về

Phụng thờ Tiên Tổ Đức tổ Tô

Tri ân đức Thành Hoàng Đại Vương

Tạ ơn Người - đức thần Long Đỗ

                                             Nay người đã cách biệt âm dương                                              


Nhớ Tổ Tông xưa:

Thời nhà Tấn ở thế kỷ thứ ba

Ở làng Long Đỗ kinh thành Đại La

Có một người đức trọng và tài hoa

Đóng góp cho dân làng nhiều công ích

Dân làng kính; gọi Người là Tô Lịch

Gia đình Người ba đời sống thuận hòa

Làng Long Đỗ dân ngày càng đông thêm

                                       Người Long Đỗ ngày càng sống ấm êm                                           


Vào Thời đó:

Triều Tấn phong Người làm chức Hiếu liêm

Dân làng lấy tên Người viết lên chữ

Chữ tên Người cũng được đặt cho sông

                                             Và hai bờ thành quách rộn vui, đông                                                


Rồi tiếp theo:

Lý Nguyên Hỷ Nhà Đường sang đô hộ

Đã xây đền thờ Thần làm Thần chủ

Giữ yên bình cho cuộc sống kinh đô

Đến Cao Biền sang làm Tiết độ sứ

Gặp nhiều lần không khuất phục được Thần

Nên khiếp vía lo chạy về sứ sở

Tim đập chân run lòng luôn khiếp sợ

                                              Lúc rời thế gian vẫn nhớ lời Thần                                               


Và đến:

Năm Thuận Thiên thứ nhất, một ngàn mười

Vua Lý Thái Tổ dời đô Hoa lư

Về Đại La xây dựng kinh thành mới

Xây không nổi, Vua được Thần nhắc nhở

Xây thành theo vó Bạch Mã phi tới

Thành xây xong, Thăng Long cửa thành mở

Vua thờ Thần, dựng Bạch Mã trong đền

                           Và Thăng Long Thành hoàng được Vua phong                           


Rồi đến:

Năm Trùng Hưng thời Vua Trần Nhân Tông

Phong Thần hai chữ "Bảo quốc", "Hiển linh"

Tiếp hai chữ “Định bang”năm  Hưng Long

                   Công lao Thần muôn vàn chữ để phong               

                                                                              

Thật là năm xưa:

Thiên đức Đức tổ Tô triệu hậu duệ đồng lòng

Người đã dùng tài trí cùng hùng khí Thăng Long

Đuổi giặc Bắc giữ Đại La vững như thành đồng

                        Để tộc Việt sống trong hùng khí cùng non sông                         

Kính cáo tiên linh, Cháu con nay

Nối dõi Thủy Tổ họ Tô nhiều hiền tài;

Lớp lớp cháu con gương trung liệt

Với tấm lòng hào hiệp kiên trinh

                                        Bao anh hùng vì nước bất diệt                                          


Nay biết rằng:

Người là đại thụ dòng Tô tộc

Với giang sơn lưu danh muôn thuở

Danh “Thăng Long thành hoàng đại vương”

Những cháu con cùng chung huyết thống

                                 Nguyện hiếu trung anh dũng kiên cường                                    


Cho nên:

Cháu con một tấm lòng tâm nguyện

Thờ Tiên Tổ công ơn cao dày

Mong Tiên Tổ từ cõi cửu tuyền

Soi đường cho hậu thế từ đây

Xây dựng quốc cường và dân phú

                                       Để tộc Tô hùng mạnh tràn đầy                                          


Nay:

Dâng nhang, lòng sắt son không chuyển lay

Dâng đôi lục bình gốm cổ, kim ngân đầy

Trước linh án Tiên Tổ tay vái lạy

                           Dâng đồ thờ của hậu duệ dày công                              

Bao năm tháng với trí tuệ đầy đong

Nghiên cứu tìm lại gốm rạn thất trường

Khôi phục nghề để lại từ Tổ Tông

                             Lục bình gốm cổ bái yết Tổ đường                               

“Phúc  như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn”


Nay dâng lên Thủy Tổ dòng họ Tô

Khấn Tiên Tổ Tô mời về chứng giám

Nhận tấm lòng của của hậu duệ thành kính dâng

Hậu duệ cháu con nay nguyện thề rằng

Cùng hậu duệ Tô Tộc quyết đoàn kết một lòng

Tận trung báo quốc không phụ chí Đức Tổ Tông

Cùng tộc Việt quyết dựng xây quốc gia hưng thịnh

Để trống Đền vang Hà Nội báo Việt quốc hưng

Để chuông Đền ngân báo Việt tộc sống an bình


Vì thế nên:

Nay cùng nhau đồng lòng giữ trọn đạo hiếu trung

Vì Tô Tộc giống nòi khơi mạnh dòng trí tuệ

Giữ tiếng thơm Tô Tộc lưu mãi cho hậu thế

Mượn nhang chắp tay vái miệng nhẩm cầu

Hậu duệ cùng chung dòng máu đào Tiên Tổ

Cẩn xin Đức tổ Tô linh thiêng vạn thế

Phù hộ cho con cháu mạnh giầu tài trí

Mong cho đại tộc Tô sống hưng thịnh đề huề

Nguyện bách nhẫn thái hoà, phụng sự dòng Tô Tộc


Xin thưa rằng:

Những lời nguyện cầu này mong thấu tới cửu tuyền

Lòng thành ngẩng mặt lên dương thế chờ chứng giám!

                                                         Phương Tô Duy

                                                                                                           Phục duy, Cẩn cáo!