Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương Kỷ niệm 843 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành

UBND XÃ HẠ MỖ

BQL DI TÍCH

 ĐỀN VĂN HIẾN

Số: …… /KH - BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hạ Mỗ, ngày 22 tháng 6  năm 2022.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ dâng hương Kỷ niệm 843 năm ngày giỗ

danh nhân Tô Hiến Thành

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức Lễ hội;

Nhân dịp kỉ niệm 843 năm ngày giỗ danh nhân lịch sử văn hóa Tô Hiến Thành. Sau khi thống nhất với thường trực Hội đồng họ Tô Việt Nam, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Văn Hiến xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương kỉ niệm 843 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân danh nhân lịch sử văn hóa Tô Hiến Thành, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Nhằm giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của bậc tiền nhân, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào dân tộc Việt Nam nói chung và con cháu Tô tộc, dân làng Hạ Mỗ quê hương của người nói riêng.

2. Yêu cầu

          Tổ chức lễ dâng hương đảm bảo tôn nghiêm, thành kính, tạo được không khí phấn khởi trong nhân dân.

II. QUY MÔ TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI

1. Quy mô tổ chức: Cấp di tích.

2. Thời gian tổ chức

          Tổ chức Lễ vào 02 ngày: 11, 12 tháng  6 năm Nhâm Dần tức ngày 09, 10 tháng 7 năm 2022.

3. Địa điểm tổ chức

          Tại Đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ.

4. Thành phần khách mời

          - Đoàn đại biểu Quốc hội ứng cử tại huyện.

          - Gia đình Ông Bùi Quang Vinh – Nguyên Bộ trưởng Bộ KHĐT.

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đan Phượng.

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Ban quản lý di tích xã xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

- Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam.

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Cụm trưởng Cụm dân cư, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, Trường THCS, Trường Tiểu học, trường Mầm non, Trạm y tế, các Ban quản lý và Tiểu Ban quản lý các điểm di tích trên địa bàn xã và toàn thể nhân dân trong xã. Lãnh đạo xã qua các thời kỳ.

- Các chi họ Họ Tô trên toàn Quốc.

- Dòng họ Lã làng Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

- Trường THPT Tô Hiến Thành Hà Nội.

          - Ban quản lý các di tích cùng hai giới các cụ xã bạn.

          III. NỘI DUNG:

1. Ngày 11 tháng 6  năm Nhâm Dần(Tức ngày 09 tháng 7 năm 2022)

          - Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 30: Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Tế trình.

          - Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30: Các cụ vãi tụng kinh ;.

- Từ 14giờ 30 phút đến 17 giờ 30: Tế nữ quan;

2. Ngày 12  tháng 6 năm Nhâm Dần(Tức ngày 10 tháng  7 năm 2022)

          - Từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 00. Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Đại tế.

          - Từ 08 giờ 00 đến 09giờ 00. Đón tiếp Đại biểu, Tổ chức Lễ dâng hương.

                   + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (không vỗ tay).

                   + Làm lễ dâng hương.

          - Từ 09h00 đến 10h30:  Dòng họ Tô tổ chức Tế Tổ, dâng văn chầu Tổ.

                   + Thực hiện nghi lễ Tế thập bái. (Ban chấp sự làng Hạ Mỗ)

+ Hát văn chầu tổ. (Con cháu Tô tộc quỳ trước hướng án, dâng lễ của con cháu Tô tộc lên bậc Cao tổ, thanh đồng hát văn bài: “Văn chầu tổ” mẫu bài chầu tổ: https://www.youtube.com/watch?v=IklgoYVyHrc).

+ Tuyên đọc chúc văn. Mẫu chúc văn: (https://docs.google.com/document/d/1P3svnYyqKv3bFUsE_nh173qyZthLQBK8/edit?usp=sharing&ouid=108784278701667523192&rtpof=true&sd=true).

                   + Kết thúc.

          - Từ 10h 30 giờ 00 đến 12 giờ: Thụ lộc thánh.

          - Từ 13h giờ 00 đến 16 giờ 00: Hầu mẫu.

          - Từ 16 giờ đến 18 giờ 00 : Tế tạ, dọn dẹp.

IV. NHIỆM VỤ

1.Chuẩn bị Lễ, bao sái, dọn dẹp, thực hiện nghi thức buổi Lễ;

2. Thực hiện VSMT.

3. Chuẩn bị phông bạt, trang trí khánh tiết, tuyên truyền;

4. Lễ tân, đón tiếp đại biểu.

5. Đảm bảo an ninh trật tự;

6. Công tác phòng chống dịch, công tác y tế.

7. Thực hiện nghi Lễ Giỗ;        

8. Ghi công đức.

9. Hậu cần.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bà Đinh Thị Ngân:Trưởng ban QLDT – PCT – UBND xã: Điều hành chung

2. Ông Nguyễn Đức Thủy: Trưởng Tiểu ban di tích

- Ngày 07/6 Nhâm Dần các cụ bản đền tổ chức bao sái toàn bộ, treo cờ xung quanh khu vực đền, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho buổi lễ.

- Phân công các cụ bản đền mua sắm, đặt lễ tại các ban thờ (quả, sôi, chè..). ( chú ý: Lễ chính phải mâm sôi, thủ lợn). Mua sắm hương loại to để phục vụ lễ dâng hương của các đồng chí lãnh đạo. Mua Trầm hương đốt trong Hậu cung. Mua sắm lễ phục vụ hầu Mẫu vào buổi chiều ngày 12/6.

- Đề nghị mua sắm giúp Hội đồng Tô tộc lễ hoa quả, mâm sôi, thủ lợn.

- Tổ chức Đón lễ trong nhà thánh (02 ông trong Ban chấp sự) nhà Mẫu ( Hai bà trong đội tế nữ). Cử người phụ trách chiêng trống (đội bát âm). Cử người châm hương (04 người).

- Cử con cháu 111 cụ bản đền tham gia công tác làm cỗ thụ lộc.

- Viết và chuyển giấy mời các Ban quản lý di tích trên địa bàn xã, các tập thể, cá nhân khác, các Ban quản lý di tích lịch sử và đồng dân xã bạn trên địa bàn huyện.

3. Hội đồng Họ Tô Việt Nam: Thực hiện nghi thức Tế tổ.

Tham gia cùng lãnh đạo xã, BQL di tích đón tiếp khách.

4. Ông Nguyễn Xuân Việt: Công chức VHXH

- Thuê rạp sự kiện; dựng phông bạt của Đền.

- Trang trí hoa, mua sắm lễ các ban thờ, bên ngoài hiên Điện Thánh.

- Trang trí khu lăng mộ, tượng danh nhân.

- Thuê loa đài, đàn nhạc, mời các thanh đồng.

- Thuê loa đài và mời các thanh đồng.

- Toàn bộ trang trí xong trước ngày 11 tháng 6 năm Nhâm Dần tức  09/7/2022.

- Mời người tham gia Hát văn, dâng văn chầu tổ.

-  In giấy mời; Viết giấy mời và chuyển giấy mời:

+ Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Tô Ân Xô, Đoàn đại biểu Quốc hội số 7;

+ Thành phần mời huyện, thành phần mời xã Hạ Mỗ, Ngọc Hồi, dòng họ Lã Thị, Lãnh đạo ĐU – HĐND – UBND- UBMTTQ các xã, thị trấn trong huyện, Bí thư chi bộ, cụm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận, các ngành doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn xã.

5. Ông Đinh Hữu Thơ, ông Bùi Quang Kỳ Cụm trưởng cụm dân cư số 3, 4:

 Mỗi ông cử 10 người dựng phông bạt vào ngày 10/6;  kê bàn ghế vào ngày 11/6 và dọn dẹp bàn ghế vào chiều ngày 12/6 năm Nhâm Dần.

Cử 04 người trông xe miễn phí. Xe ô tô để phía sân bê tông trước cổng đền, xe máy để ngách 2 xóm An Lạc.

6. Ông Bùi Quang Kỳ: Cụm trưởng cụm dân cư số 4

Chỉ đạo công tác vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn xã và chú trọng các tuyến đường vào đền và trong khuôn viên đền.

Đề nghị Hội LH Phụ nữ xã kết hợp Cụm dân cư số 3 chỉnh trang đường An Lạc 1;

Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã chỉnh trang khuôn viên khu vực Biểu trưng làng Hạ Mỗ.

Đề nghị Ban quản lý di tích lịch sử Văn hóa đình Vạn Xuân, bao sái, vệ sinh khu vực miếu Hà Rồng.

7.Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã  

- Cử 20 hội viên Hội Phụ nữ phụ trách tiếp nước, mời khách, phối hợp bưng cỗ và dọn cỗ. Chuẩn bị ấm chén, nước uống phục vụ buổi Lễ.

8. Ông Nguyễn Thế Thuận – Chủ tịch Hội Nông dân

Cử 20 hội viên tham gia công tác bưng và dọn cỗ.

9. Ông Nguyễn Bá Dương – Bí thư Đoàn TN

Cử 10 đoàn viên tham gia công tác trang trí, khánh tiết, phối hợp bưng, dọn cỗ.

10. Bà Đinh Thị Lư: Chủ tịch Hội NCT

- Cử 10 ông, bà trong Hội người cao tuổi tham gia công tác tiếp khách cùng lãnh đạo xã, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Văn Hiến, Hội đồng Tô tộc Việt Nam; các con cháu các cụ có công tu bổ tôn tạo đền, các đồng chí Bí thư chi bộ, Cụm trưởng Cụm dân cư.

11. Bà Nguyễn Thị Nhẫm: Đội trống Vạn Xuân

Phân công thành viên Đội trống thực hiện sắp lễ và trả lễ; cụ thể: 02 người ghi danh sách các đoàn vào dâng lễ; 10 người thực hiện sắp lễ, tiến lễ vào và trả lễ ra.  Thực hiện đón lễ tại nhà Mẫu : 02 người. 

Chú ý: Khi khách sắp lễ xong mời khách vào uống nước, đồng thời tiến lễ vào trong Đền dâng thánh. Chỉ tổ chức dâng hương khi ban tổ chức mời theo đoàn.Không tổ chức phát lộc.

12. Đoàn Thanh niên Họ Tô Việt Nam.

          - Phối kết hợp trang trí, bày lễ ngày 11/6/Nhâm Dần.

          - Đón lễ của các Chi họ Tô Việt Nam, dâng lễ vào đài lễ để thực hiện nghi lễ dâng văn chầu tổ.

          - Đón tiếp các đoàn Chi họ Tô toàn quốc.

13. Ông Nguyễn Quý Gia – Ban quản lý Đền Văn Hiến:Phụ trách công tác Hậu cần chung.

  - Phối hợp với ông Nguyễn Đức Thủy đảm bảo và chuẩn bị mua bán lương thực thực phẩm, đảm bảo công tác hậu cần.

- Đề nghị Ông Nguyễn Thế Bính con cháu 111 cụ có công tu bổ tôn tạo Đền cùng phối hợp trong công tác chỉ đạo làm cỗ, bày bàn…

  - Đề nghị ông Tô Mậu – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng họ Tô Việt Nam nắm bắt số lượng con cháu trong dòng họ, báo số lượng con cháu trong dòng họ về dự lễ với ông Nguyễn Xuân Việt.

  * Lưu ý: Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Cỗ phải đảm bảo 9h00 phải có để bày ra nhà Văn hóa Cụm 3.

14. Ông Nguyễn Thế Tùng– Bí thư chi bộ 3:  cử 20 người dân xóm An Lạc làm cỗ và bưng bê cỗ.

  - Tập trung mời khách: Trung ương, Huyện, Ban thường trực Hội đồng Tô Tộc Việt Nam, lãnh đạo xã Hạ Mỗ, Ngọc Hồi, Thượng Mỗ, Hồng Hà vào khu vực nhà khách để uống nước, mời ra nhà Văn hóa Cụm 3 để thụ lộc.

15.Ông Nguyễn Ngọc Long- Trưởng Công an

Lên phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện.

Đề nghị Ông Đinh Hữu Thơ

16. Bà Nguyễn Thị Vượng – Trưởng trạm y tế

Cử 02 y tá thường trực buổi sáng ngày 12/6 có trách nhiệm sơ cấp cứu kịp thời khi có trường hợp cần thiết.

17. Bà Đinh Thị Hiền – Phụ trách Đài truyền thanh

Thông báo lễ dâng hương và thông báo mời toàn thể nhân dân trên đài truyền thanh.Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Danh nhân Tô Hiến Thành trước khi diễn ra ngày Giỗ.

18. Ông Nguyễn Xuân Thìn – Chủ tịch Hội  Cựu chiến binh

 - Phụ trách phần Ghi công đức, tổng hợp số liệu, bàn giao tiền công đức cho ông Nguyễn Duy Kể, bà Nguyễn Thị Miễn tiểu ban QLDT Đền Văn Hiến.

- Cử 4 đồng chí CCB tham gia ghi công đức trong sáng ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Dần tức ngày 10 tháng 7 năm 2022.   

19. Ông Nguyễn Viết Đại – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiến Thành

 Cử 04 cô giáo tham gia ghi công đức trong sáng ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Dần tức ngày 10 tháng 7 năm 2022.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC

-Toàn bộ kinh phí tổ chức được lấy từ nguồn công đức của Đền Văn Hiến.

-Các ông bà được phân công thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm lập dự trù các khoản chi thông qua Ban tổ chức phê duyệt, xin đề nghị tạm ứng và làm thủ tục chứng từ thanh toán khi kết thúc buổi Lễ.

   Trên đây là Kế hoạch tổ chức lễ dâng hương kỉ niệm 843 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành, đề nghị các ban ngành, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện, các bộ phận phối hợp tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:      

- TT: Đảng uỷ, HĐND, UBND,UB MTTQ;

- Các ban ngành, đoàn thể liên quan;     

- Ban tổ chức lễ dâng hương;     để T/H

- Lưu:  VHXH.

TM. BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

TRƯỞNG BAN


 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Đinh Thị Ngân