Thông báo Tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Bạch Mã năm 2017

Được sự nhất trí của Quận ủy - UBND quận Hoàn Kiếm, Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ phường Hàng Buồm long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Bạch Mã năm 2017 trong 02 ngày: Thứ năm ngày 09/3 và thứ sáu ngày 10/3 năm 2017 (tức ngày 12, ngày 13 tháng 02 năm Đinh Dậu) tại 76 phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chương trình Lễ hội:

1. Ngày 09/03/2017 (tức ngày 12 tháng 2 năm Đinh Dậu):

* Buổi sáng (Từ 07h00 đến 11h00):

- Từ 07h00 - 07h30: Đoàn rước lễ từ Đền Hương Tượng đến Đền Bạch Mã.

- Từ 07h30 - 08h00: Đón tiếp đại biểu khách quý - Văn nghệ

            + Trước cửa Đền: Múa Sư tử - Cờ hội - Sinh tiền

            + Trong Đền: Hát Chầu văn.

- 08h00: Khai mạc lễ hội

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Diễn văn khai mạc Lễ hội.

+ Dâng Lễ

+ Dâng hương.

- Từ 09h30 - 11h00: Tế Nam

* Buổi chiều (Từ 14h00 đến 17h00):

- Từ 14h30 đến 16h00: Hát chầu văn

- Khách thập phương và nhân dân trong phường vào lễ.

- Văn nghệ:  Ca trù, hát văn, hát xẩm.

2. Ngày 10/03/2017 (tức ngày 13 tháng 02 năm Đinh Dậu):

* Buổi sáng (Từ 08h00 đến 11h00):     

- Khách thập phương và nhân dân trong phường vào lễ.

- Từ 09h30 đến 11h00: Tế Nữ

* Buổi chiều(Từ 14h00 đến 17h00):

- Văn nghệ:  Ca trù, hát văn, hát xẩm.

- Khách thập phương và nhân dân trong phường vào lễ.

20h00: Bế mạc Lễ hội.

 

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỀN BẠCH MÃ