Chúc văn Lễ Hội đền Bạch Mã

Cẩn cáo Tiên Linh Đức Thủy tổ Tô Lịch
Kính thỉnh các anh linh anh hùng liệt nữ 

Kính trình quí cơ quan phố, phường, đoàn thể

Thái ông lão bà, nam phụ lão ấu,

Hữu đồng Tô tộc,

Duy tinh hương đồng đẳng,

 

Hôm nay,

Ngày mười hai tháng hai năm Đinh Dậu,

Đường phố Hàng Buồm*) rực rỡ muôn màu,

Đền Bạch Mã**) hương thơm tỏa nghi ngút,

Bia đásắc phong, kiệu cùng lọng chầu.

 

Bạch Mã, hoàng Hạc chầu trước tế đàn.

Rồng lượn bay cao vươn tận núi ngàn.

Phượng ngẩng đầu cửa Tứ trấn Thăng Long,

Trấn như thành đồng kinh thành phía đông.

 

Hồi trống rền vang, lễ hội mở,

Tùng tùng như tiếng vó mã phi,

Hồi chiêng như lời Thánh nhắc nhở,

Kiệu cờ vào, tế nam nữ di.

 

Nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Cây tốt tươi là nhờ cội rễ,

Chim bay xa luôn nhớ về tổ

Con cháu tộc Tô tề tựu về.

 

Phụng thờ tiên tổ Đức tổ Tô

Tri ân đức Thành Hoàng Đại Vương,

Tạ ơn Người - đức thần Long Đỗ

Nay người đã cách biệt âm dương.

 

Nhớ Tổ tông xưa:

Thời nhà Tấn ở thế kỷ thứ ba,

Ở làng Long Đỗ kinh thành Đại La,

Có một người đức trọng và tài hoa,

Đóng góp cho dân làng nhiều công ích.

 

Dân làng kính; gọi Người là Tô Lịch

Gia đình Người ba đời sống thuận hòa.

Làng Long Đỗ dân ngày càng đông thêm,

Người Long Đỗ ngày càng sống ấm êm.


Triều Tấn phong Người làm chức Hiếu liêm

Dân làng lấy tên Người viết lên chữ

Chữ tên Người cũng được đặt cho sông

Và hai bờ thành quách rộn vui, đông.

 

Rồi tiếp theo:

Lý Nguyên Hỷ Nhà Đường sang đô hộ,

Đã xây đền thờ Thần làm Thần chủ,

Giữ yên bình cho cuộc sống kinh đô.

Đến Cao Biền sang làm Tiết độ sứ,

Gặp nhiều lần không khuất phục được Thần,

Nên khiếp vía lo chạy về sứ sở

Tim đập chân run lòng luôn khiếp sợ,

Lúc rời thế gian vẫn nhớ lời Thần.

 

Và đến:

Năm Thuận Thiên thứ nhất, một ngàn mười,

Vua Lý Thái Tổ dời đô Hoa lư

Về Đại La xây dựng kinh thành mới.

Xây không nổi, Vua được Thần nhắc nhở:

Xây thành theo vó Bạch Mã phi tới.

Thành xây xong, Thăng Long cửa thành mở.

Vua thờ Thần, dựng Bạch Mã trong đền

Và Thăng Long Thành hoàng được Vua phong.

 

Năm Trùng Hưng thời Vua Trần Nhân Tông,

Phong Thần hai chữ "Bảo quốc", "Hiển linh",

Tiếp hai chữ “Định bang”năm Hưng Long

Công lao Thần muôn vàn chữ để phong.

 

Thật là:

Năm xưa,

Thiên đức Đức tổ Tô triệu hậu duệ đồng lòng.

Người đã dùng tài trí cùng hùng khí Thăng Long,

Đuổi giặc Bắc giữ Đại La vững như thành đồng,

Để tộc Việt sống trong hùng khí cùng non sông.

 

Kính cáo tiên linh, Cháu con nay!

Nối dõi tổ Tô nhiều hiền tài;

Lớp lớp cháu con gương trung liệt

Với tấm lòng hào hiệp kiên trinh

Bao anh hùng vì nước bất diệt.

 

Nay biết rằng:

Người là đại thụ dòng Tô tộc,

Với giang sơn lưu danh muôn thuở

Danh “Thăng Long thành hoàng đại vương”.

Những cháu con cùng chung huyết thống,

Nguyện hiếu trung anh dũng kiên cường.

 

Cho nên:

Cháu con chung tấm lòng tâm nguyện,

Thờ tiên tổ công ơn cao dày.

Mong tiên tổ từ cõi cửu tuyền,

Soi đường cho hậu thế từ đây,

Xây dựng quốc cường và dân phú

Để tộc Tô hùng mạnh tràn đầy.

 

Nay,

Thắp nhang, lòng sắt son không chuyển lay,

Dâng mâm quả phẩm, kim ngân, hoa quả.

Trước linh án tiên tổ tay vái lạy,

Dâng hương đăng phù tửu, chè, bánh quà.

 

Khấn tiên tổ Tô mời về thụ hưởng,

Ngước mắt lên bài vị với lòng thành.

 

Nguyện thề rằng:

Cùng hậu duệ Tô tộc quyết đoàn kết một lòng,

Tận trung báo quốc không phụ chí Đức tổ tông.

Cùng tộc Việt quyết dựng xây quốc gia hưng thịnh,

Để trống Đền vang Hà Nội báo Việt quốc hưng,

Để chiêng Đền ngân báo Việt tộc sống an bình.

 

Vì thế nên:

Nay cùng nhau đồng lòng giữ trọn đạo hiếu trung,

Vì Tô tộc giống nòi khơi mạnh dòng trí tuệ,

Giữ tiếng thơm Tô tộc lưu mãi cho hậu thế.

 

Mượn nhang chắp tay vái miệng lẩm nhẩm cầu;

Hậu duệ cùng chung dòng máu đào tiên tổ.

Cẩn xin Đức tổ Tô linh thiêng vạn thế

Phù hộ cho con cháu mạnh giầu tài trí.

Mong cho đại tộc Tô sống hưng thịnh đề huề,

Nguyện bách nhẫn thái hoà, phụng sự dòng Tô tộc.

 

Thưa rằng:

Những lời nguyện cầu này mong thấu tới cửu tuyền.

Lòng thành ngẩng mặt lên dương thế chờ chứng giám!

                                                               Tô Duy,

                                                                Phục duy,

                                                             Cẩn cáo!

                                                              Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2017

                                                           Tô Duy Phương

 

___________________________________________________________________________________

*)Phố Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**) Đền Bạch Mã ở 76 Hàng Buồm