VKSND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên, Kiểm tra viên chính.


Đồng chí Trần Thanh Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trao quyết định cho 03 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp

          Ngày 18/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp và Kiểm tra viên chính. Đồng chí Trần Thanh Hùng - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì buổi lễ; cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Hồng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị cấp phòng thuộc Viện tỉnh, VKSND cấp huyện và các kiểm sát viên trung cấp VKSND tỉnh.

          Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Văn Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp đối với 03 đồng chí, Kiểm sát viên sơ cấp đối với 05 đồng chí, Kiểm tra viên chính đối với 02 đồng chí đang công tác tại VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí Nguyễn Kim Hồng- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trao quyết định cho 05 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên sơ cấp

          Tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Văn Minh, đại diện cho 08 đồng chí được bổ nhiệm Kiểm sát viên đọc lời tuyên thệ của Kiểm sát viên.

          Phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Thanh Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chúc mừng các đồng chí được nhận Quyết định bổ nhiệm lần này, đồng thời yêu cầu, trên cương vị và trọng trách mới, các đồng chí phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người cán bộ Kiểm sát; góp phần xây dựng ngành Kiểm sát ngày càng vững mạnh.

                                   Đồng chí Tô Văn Dư phát biểu nhận nhiệm vụ

          Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tô Văn Dư - Kiểm sát viên Trung cấp, Viện trưởng VKSND thị xã Bình Minh đại diện các đồng chí được bổ nhiệm tiếp thu ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Viện trưởng, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo VKSND tỉnh. Với vai trò, trách nhiệm mới, các đồng chí sẽ luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp; tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn được giao.

          Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí được bổ nhiệm

                     Lê Thứ (Phòng TCCB)