Họ Tô xã Phú Lợi, xã Phú Vinh và xã Phú Tân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai


Diện mạo xã Phú Vinh ngày nay (Ảnh TL)

          Họ Tô ở đây người dân tộc Sán Dìu, từ huyện Ba Chẽ, huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh vào miền Nam năm 1954.

Tại đây Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam khi đi chắp nối dòng họ tháng 3 năm 2012 đã gặp gỡ các ông: Tô Văn Hữu, Tô Văn Dưỡng và Tô Văn Chương. Ông Chương sinh năm 1956, đang là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Lợi (Trước ông Chương đã làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã). Các ông kể:

          Khi đi vào Nam năm 1954 là thế hệ bố mẹ của của các ông, nay đã sinh con cháu đến đời thứ 5. Từ sau năm 1975 các ông đã nhiều lần về quê gốc Quảng Ninh.

Khi mới vào định cư tại xã Phú Hoa, huyện Định Quán. Từ năm 1996, xã Phú Hoa được chia thành 3 xã là Phú Lợi, Phú Vinh và Phú Tân. Họ Tô ở rải rác cả 3 xã. Ông Tô Văn Hữu là Trưởng Họ Tô cả mấy xã.

Tổng số hiện có khoảng 100 hộ. Số nhân khẩu không thống kê được.

Nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp, đời sống trung bình, vẫn còn một số hộ nghèo.

Hiện có khoảng 20 cháu có trình độ đại học.

Người Họ Tô ở đây đã thành lập Hội Họ Tô, khi có gia đình nào gặp khó khăn quá thì bàn cách giúp đỡ. Khi người trong họ có việc hiếu, hỷ thì góp tiền lo ma chay cúng hiếu hoặc mừng đám cưới. Có tổ chức vận động khuyến học. Chi họ có trường dạy tiếng dân tộc riêng nên trẻ em biết cả 2 thứ tiếng.

Chi họ không có ngày giỗ chung.

Trong dòng họ có bảng chữ tên đệm gồm 28 chữ.

Tô Văn Hữu, Tô Văn Chương và Tô Văn Dưỡng