Chi Họ Tô Quang xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An


                  Đường liên xã, liên xóm ở Xuân Thành, Yên Thành (Ảnh TL)

           Thủy tổ là Tô Phúc Tâm, Tổ bà không rõ họ tên.

          Thủy tổ quê ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Vì ở gần biển nên bị bọn cướp biển thường xâm phạm, đốt phá, chém giết nên cách đây khoảng 300 năm, Thủy tổ phải đem con chạy cướp từ Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ra ở làng Chân Cảm, sau đổi là Xuân Nguyên. Nay thường gọi là làng Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

          Chi họ nay đã phát triển đến đời thứ 14, với 60 hộ và 126 đinh (không thống kê được số nhân khẩu).

          Nghề nghiệp của chi họ là làm ruộng, đời sống khá, không còn hộ nghèo. Chi họ có 17 người tốt nghiệp đại học, trong đó có 2 Thạc sĩ. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ có 25 người tham gia lực lượng vũ trang, có 3 người là liệt sĩ, 2 người là thương binh.        

          Chi họ xưa kia có nhà thờ riêng, năm 1958 hiến cho nhà nước làm kho thóc, đến năm 1986 (Bính Dần) đã tu sửa lại. Lập được gia phả từ năm 1948 (Mậu Tý) và xây lăng mộ Tổ năm 1992 (Nhâm Thân).

                                             Tô Văn Lan(đời 11, Trưởng tộc)