Phái biểu của bà Tô Ái Vang


               Bà Tô Ái Vang phát biểu tại hội trường (Ảnh TL)

      Cổng thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng trích đăng bài phát biểu tại Hội trường của bà Tô Ái Vang - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội ( KT-XH), ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh KT-XH, NSNN 6 cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2021 – 2025), tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV  tháng 7 năm 2021.

Kính thưa: Chủ tọa phiên họp!

Kính thưa: Quốc hội!

Quán triệt và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia; các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng toàn dân đồng tâm, đồng sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chống lại đại dịch COVID-19. 

Trong cuộc chiến này, Việt Nam đã có biết bao anh hùng thầm lặng, điển hình là các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế; các cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội đã lập các đồn, bót dã chiến, để chặn đứng nguy cơ lây lan dịch bệnh từ biên giới... nhiều và còn rất nhiều hình ảnh đẹp ở khắp mọi nơi trong công tác phòng, chống dịch. Tất cả đã tạo nên một khí thế quyết tâm, quyết liệt chống dịch. Với tinh thần ấy, tôi tin tưởng 19 tỉnh, thành phía Nam, Hà Nội và cả nước sẽ sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. 

Tham gia thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 – 2020) và dự kiến Kế hoạch 5 năm (2021 – 2025). Tôi thống nhất với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra đánh giá, của Ủy ban Kinh tế. 

Để bổ sung vào kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021 – 2025), tôi xin tham gia phát biểu để làm rõ hơn những vấn đề cần quan tâm đến vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong 5 năm tới. 

ĐBSCL có vị trí địa - kinh tế, địa - chiến lược quan trọng, hội đủ những yếu tố tiềm năng, thế mạnh của kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển để trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của khu vực và cả nước. Vì thế, tôi xin tham gia phát biểu 02 vấn đề sau đây: 

1.Vấn đề về kinh tế Nông nghiệp: ĐBSCL với diện tích gần 4 triệu ha, dân số 17,5 triệu người, hàng năm sản xuất trên 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 70% các loại trái cây; xuất khẩu 95% lượng gạo và 60% lượng cá của cả nước. Đây là trung tâm sản xuất nông nghiệp, giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ, vùng ĐBSCL đã có những chuyển mình mạnh mẽ; KT - XH có bước phát triển nhanh; sinh kế, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Một số cơ chế chính sách đã được rà soát, bổ sung; quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng ĐBSCL đang được khẩn trương hoàn thành. 

Mặc dù có những lợi thế riêng biệt, song đến nay, sản xuất nông nghiệp của vùng chưa ổn định, thu nhập của người nông dân từ cây lúa chưa cao, giá lúa vẫn còn bấp bênh. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thiên tai đang ngày càng diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. 

Vì thế, về kinh tế Nông nghiệp, tôi có 04 kiến nghị với Chính phủ:

1. Chính phủ sớm phê duyệt, ban hành Quy hoạch vùng ĐBSCL, vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tạo sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng, liên vùng, liên kết giữa các tỉnh Đông Nam Bộ, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, với ĐBSCL. Thể chế hóa, cơ chế điều phối liên kết vùng theo hướng, xác định rõ vai trò đầu tàu và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương trong vùng, nguồn vốn đầu tư công, cho các công trình, dự án có tính kết nối và liên kết vùng.

3. Ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển ĐBSCL, ưu tiên các lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường, nghiên cứu và triển khai các thành tựu khoa học – công nghệ, phục vụ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh… nhằm vực dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những tiềm năng sẵn có.

4. Sớm ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm thể chế hoạt động, theo Quyết định 825 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Điều phối vùng ĐBSCL, giai đoạn 2020 - 2025, nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Vấn đề về kinh tế biển: ĐBSCL với hơn 700km bờ biển và trên 360 nghìn km2 vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế.

Biển có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển giàu tiềm năng về tài nguyên và năng lượng tái tạo, có nhiều lợi thế, phát triển kinh tế biển.

Tuy nhiên, trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, đôi khi xuất hiện những mâu thuẫn, giữa một bên là duy trì môi trường hòa bình, để hợp tác và phát triển kinh tế biển, với một bên, là đấu tranh, với tham vọng toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ biển đảo; nhiều thách thức về an ninh phi truyền thống như: ô nhiễm môi trường biển và cạn kiệt nguồn tài nguyên, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, chưa quan tâm đúng mức về phát triển nguồn nhân lực biển, để trở thành nhân tố then chốt trong phát triển bền vững kinh tế biển.

Nhằm khai thác phát triển kinh tế biển, mở ra không gian phát triển mới cho ĐBSCL, để ĐBSCL thật sự hướng ra biển và giàu lên từ biển. Từ thực tế trên, tôi có 03 kiến nghị với Chính phủ: 

1.Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 36, của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045 để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đường vành đai ven biển.

2. Giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn, đến đầu tư tại ĐBSCL, gắn với qui hoạch vùng và địa phương, nhằm phát triển hành lang kinh tế ven biển, xây dựng và nhân rộng các mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp sinh thái ven biển, gắn với hình thành phát triển đô thị, phát triển các trung tâm kinh tế biển. Hình thành các khu kinh tế quốc phòng, vùng ven biển, vùng biên giới, đáp ứng yêu cầu phát triển và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

3. Ban hành cơ chế liên kết giữa các vùng biển, ven biển; vùng ven biển với vùng nội địa; địa phương có biển với địa phương không có biển, với các ngành, lĩnh vực. Ưu tiên đầu tư NSNN cho công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực về biển.

Về lâu dài, kiến nghị Quốc hội ban hành Luật Đồng bằng Sông Cửu Long.
Tôi hết ý kiến. Xin trân trọng cám ơn Quốc hội!

                    Đoàn đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh Sóc Trăng