Đồng chí Tô Vũ Lập - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND (khóa XVII) tại Bảo Lạc


Đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngày 12/07/2021, tại huyện Bảo Lạc, đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Tổ đại biểu HĐND huyện Bảo Lạc đến tiếp xúc cử tri 2 xã: Xuân Trường, Hồng An.


                      Cử tri tham dự Hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông báo kết quả Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh. Kết quả bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII.  


                            Cử tri phát biểu kiến nghị.

Cử tri 2 xã Xuân Trường, Hồng An bày tỏ niềm vui, phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào những đại biểu đã trúng cử sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, cử tri 2 xã đề nghị: Nhà nước cần đầu tư, nâng cấp các tuyến đường liên xã, xóm; hỗ trợ xi măng cho nhân dân làm đường giao thông nông thôn; làm mới, sửa chữa các tuyến mương thủy lợi; kéo điện lưới đến các xóm vùng cao; hỗ trợ kinh phí làm nhà văn hóa cho các xóm; xây dựng các bể chứa nước cho nhân dân vùng cao; đầu tư làm đường tuần tra biên giới; nâng mức phụ cấp cán cho cán bộ không chuyên trách cấp xóm; làm tốt công tác quản lý rừng đầu nguồn; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi,...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp các ý kiến gửi đến các cơ quan xem xét giải quyết theo quy định./.

            Minh Khôi (Đài PT – TH Cao Bằng)