Ninh Bình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với một số cơ quan, đơn vị (trích)


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

          Ngày 9/5/2023, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã có buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.

         Theo đó, buổi sáng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí: Tô Văn Từ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy.

          Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Văn Từ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát một số nội dung về công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của ngành tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ báo cáo công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của ngành tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

          Theo đó, bám sát quy định chức năng, nhiệm vụ được giao, Kế hoạch trọng tâm công tác năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Nổi bật là đã tham mưu các giải pháp trọng tâm nhằm cụ thể hóa một trong ba khâu đột phá của tỉnh về công tác cán bộ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 như: tham mưu ban hành Kế hoạch về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 định hướng đến năm 2030". 

          Bên cạnh đó, đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong kết nạp đảng viên. Ban Tô chức cũng đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các khâu của công tác cán bộ, theo hướng ngày càng đồng bộ, thống nhất, liên thông, mở rộng phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

          Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gắn với tinh giản biên chế. Đã tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương Bí thư, Chủ tịch cấp huyện, cấp xã không là người địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã bố trí được 6/8 Bí thư cấp ủy cấp huyện và 6/8 Chủ tịch UBND huyện, thành phố không là người địa phương; 79/143 Bí thư Đảng ủy và 43/143 Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương…

          Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng như: Đảng lãnh đạo công tác cán bộ trong các cơ quan Nhà nước; về quản lý, sử dụng biên chế; công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên; công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý…

          Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác từ đầu năm 2022 đến nay. 

                    Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh báo cáo kết quả công tác tại hội nghị.

          Theo đó, Trường đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho các đối tượng; phối hợp hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm chính trị cấp huyện. Trong đó đã trực tiếp giảng dạy và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 139 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 10.000 học viên. Đã thực hiện sắp xếp, tinh giảm số lượng khoa, phòng từ 7 xuống còn 5, bảo đảm tinh gọn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

          Thực hiện Đề án "xây dựng Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030", đến nay Trường đã đạt 42/55 tiêu chí Chuẩn mức 1 (đạt tỷ lệ 76%). Đội ngũ cán bộ, đội ngũ giảng viên của Trường được quan tâm bồi dưỡng thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Năm 2022, Trường được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

          Từ thực tế hoạt động, Trường Chính trị tỉnh đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm xem xét bổ sung biên chế và có cơ chế đặc thù nâng ngạch giảng viên chính; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho nhà trường, tạo điều kiện để xây dựng Trường đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2024 và đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2030.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu, qua đó đã làm rõ những vấn đề trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua. 

                   Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

          Ghi nhận những kết quả mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đạt được trong thời gian qua; lưu ý những khó khăn, hạn chế cũng như những thách thức, những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt các quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác luân chuyển, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ và các mặt công tác khác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

          Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là vai trò của Ban Giám hiệu nhà trường trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; phân loại các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu, đào tạo theo đơn "đặt hàng" của các cơ quan, đơn vị…

           Đinh Ngọc, Đức Lam, Anh Tú (Ninh Bình)