Mừng Xuân Quý Mùi (2003)


         Đào thắm mai vàng tỏa khắp nơi

          Mừng Xuân đổi mới lại thêm tươi

          Trọn bảy ba mùa Xuân có Đảng

          Đất nước Xuân nay đẹp tuyệt vời

 

          Cõi bờ Nam Bắc ngày càng vững

          Một dải giang sơn đất Lạc Hồng

          Ổn định, an toàn cao thế đứng

          Toàn Đảng, toàn dân chung một lòng

 

          Bão giông, lũ lụt không sờn chí

          Thời cơ, thách thức vững lòng son

          Giảm nghèo, xóa đói luôn bền bỉ

          Xanh phố, sạch làng, đẹp nước non

 

          Đường lên hạnh phúc thênh thang mở

          Lối đến ấm no sáng tỏ rồi

          Công bằng, văn minh và dân chủ

          Dân giàu, nước mạnh đến  muôn đời.

                                                  Tô Bá Trọng