Thăm cây đào Tô Hiệu


Trên đồi Khau Cả tỉnh Sơn La 

Một biệt địa - nhà tù Quốc gia

Cách biệt đô thành - nơi hiểm hóc

                     Căn phòng biệt lập-một tù tra                          

Tô Hiệu biệt giam gian chéo góc

Khắc nghiệt tù lao-bệnh hiểm ra

Ý trí kiên cường cây nảy lộc

Tù không cản nổi nụ nở hoa

 

Trong nhà ngục giặc-bốn năm qua

“Địa ngục trần gian” tổn sức già

Gậm nhấm tâm hồn người cộng sản

Tô Hiệu trí dũng vững thành La

                         Du thăm biệt khám mét hai*) lạ                        

Hệ thống cùm chân độc ác tà

Buốt lạnh bê tông đông rét giá

Nhà giam-địa ngục rốt tù tòa

 

                       Tô Hiệu reo hạt lọt khe nhà **)                         

Mọc vượt thành cây lớn trổ hoa

Nhánh nở hoa đào quả tạo hạt

Đào Tô Hiệu chiết được đưa ra

Hà Nội trồng cạnh bên Lăng Bác

Tượng trưng ý chí kiên cường, tha

Đẹp cảnh hoa đào mọc tốt lạ

Cành xanh lá quả tới trần nhà

 

Nay thăm biệt khám cũ năm xưa

Vẫn một cây Đào biệt lập tựa   

Ngục cũ tường vơi đá vỡ nửa

Cây xanh quả nhỏ mỏ cành thưa  

Nghiêng che phủ mát sàn khuất mái

Cây đào Tô Hiệu thân mọc trai

Vượt đá bê tông vươn thực tại

Đào xanh mọc vượt mãi ngày mai.

                                        Tô Duy Phương                                 

 _______

*)Khám phòng 1,2m2

**)nhà tù