LINH THIÊNG

        

         Hai chín, tháng Bảy * ngày Hoàng đạo

         Trên nóc Đền Bạch Mã linh thiêng

         Cụ Tô* Thủy tổ họ mình

         Trời xanh, mây trắng hiển linh hiện về

         

         Xưa Cụ sống nếp nề nhân nghĩa

         Thác thần thông đánh đổ Cao Biền

         Giúp vua Thái Tổ* xây nên

         Hoàng thành lịch sử vững bền ngàn năm…

 

         Mấy hôm sau lòng thành Cáo yết

         Lễ suy tôn kỷ niệm mười năm

         Sân Rồng * mưa gió ngớt dần

         Đúng giờ dâng Lễ* trời quang sắc hồng

 

         Không chứng kiến chắc không tin nổi

         Chuyện rõ rành đâu dám nói sai

         Nhưng nay thơ đã hơi dài

         Mấy câu chia sẻ cùng ai vui mừng.

                                                                             Tô Phạm Phú Xuyên

 

          *Ngày  29-7 Âm lịch tức ngày 16-9-2020

            *Thần Tô Lịch

            *Vua Lý Thái  Tổ

            *Sân Rồng trước Điện Kính Thiên

            *15 giờ ngày 19-9-2020.