Họ Tô làng Bao Hàm, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là dòng họ lớn nhất làng Bao Hàm có bề dày lịch sử gần 600 năm.

Làng Bao Hàm có diện tích trên 1km2, có một con kênh chảy giữa làng theo hướng Đông - Tây chia  làng thành hai nửa làng trên và làng dưới. Làng Bao Hàm được đổi tên từ làng Bao Ngạn thời Lê Thánh Tông niên ...