CHI HỌ TÔ XÃ KHÁNH HÒA, HUYỆN CHÂU PHÚ VÀ MỘT XÃ KHÁC TRONG HUYỆN, TỈNH AN GIANG


                            Chùa Long Khánh, xã Khành Hòa, huyện Châu Phú (Ảnh TL)

          Định cư từ đời ông Tô Văn Sơ, quê ở Quảng Ngãi, đi lính cho Pháp từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, cách nay đã hơn 130 năm.

          Ông Tô Văn Sơ lấy bà Sơ sinh ra chi họ Tô ở địa phương này, nay đã đến đời thứ 7, với hơn 20 gia đình và khoảng 120 nhân khẩu.

          Nghề nghiệp chính là làm ruộng. Đời sống khá và trung bình, con một số ít hộ nghèo.

                    Ban Biên tập sách “Họ Tô Việt Nam”