Chi họ Tô ấp Tân Phong, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre


               Sông nước xã Thành Thới A,  huyện Mỏ Cày Nam (Ảnh TL)

Theo lời ông bà kể lại, Thủy Tổ của chi Họ Tô ấp Tân Phong, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre không rõ tên gì. Chỉ biết ông bà quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, có 5 người con, người con đầu mất lúc còn nhỏ, còn lại 4 người sau. Do kinh tế khó khăn, bà vợ đã dẫn theo 3 người con gồm: Con trai thứ Ba, con gái thứ Tư và con trai thứ Sáu vào lập nghiệp và sinh sống tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre (hiện nay là ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).  Còn người con trai thứ Năm là ông Tô Duy Nhứt ở lại quê nhà. Người con trai này về sau làm Quan Tri Huyện của huyện Mộ Đức, tỉnh Quang Ngãi, đổi họ Nguyễn theo họ vua Thiệu Trị, thành Nguyễn Duy Nhứt, sau đó được thăng lên chức Quan Án Sát, rồi được  thăng chức lên Cấp Sự Lang Trung Đại Thần, cho đến khi mất tại Triều đình Huế lúc 54 tuổi. Sau khi mất, vợ ông cũng mất theo. Thi hài của 2 ông bà cùng được đưa về Bến Tre táng tại ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Hiện nay sắc phong làm Quan Tri huyện của huyện Mộ Đức, tỉnh Quang Ngãi vẫn còn được lưu giữ tại nhà ông Nguyễn Chánh Giác, sinh năm 1935 (bí danh Nguyễn Trung Cang), là hậu duệ của ông Nguyễn Duy Nhứt (Tô Duy Nhứt) tại ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Ba người con của Thủy tổ theo mẹ vào Nam gồm: Con gái thứ Tư không có chồng con, con trai thứ Ba và thứ Sáu đều có vợ con, từ đây hình thành chi họ Tô ấp Tân Phong, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Mộ của các ông, bà và con cháu táng tại ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Như vậy, Họ Tô ấp Tân Phong, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam tính từ cụ Thủy tổ cho đến thế hệ con cháu mới sinh ngày nay là 7 đời. Số con cháu hiện còn và tổng số hộ chưa có số liệu thống kê.

Một nhánh con cháu của ông Tô Duy Nhứt (đổi họ thành Nguyễn Duy Nhứt), chỉ có một số là mang họ Tô, đa số đã cải sang mang họ Nguyễn. Tuy nhiên, những người đã cải họ khi còn sống thì mang họ Nguyễn, còn khi chết trên bia mộ ghi trở về họ Tô.

Hiện nay, để tưởng nhớ ông bà Tổ tiên, họ Tô ấp Tân Phong tổ chức giỗ Tổ hằng năm vào ngày 19 tháng Ba âm lịch, tại nhà ông Nguyễn Chánh Giác (bí danh Nguyễn Trung Cang)

Con cháu chi họ Tô ấp Tân Phong đều chăm chỉ học hành, một số cháu có trình độ đại học, cao đẳng, một số làm công an. Chi họ có ông Tô Văn Bình (đời thứ 5) tham gia cách mạng và là liệt sỹ.

 Tô Văn Chấm (Đời thứ 7 tính từ Thủy tổ)