CHI HỌ TÔ (1) LÀNG TRUNG AM, XÃ LÝ HỌC, HUYỆN VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


          Vĩnh Bảo huyện nông thôn mới của thành phố Hải Phòng (Ảnh TL)

          (Vì làng Trung Am có 2 chi Họ Tô, không có quan hệ huyết thống nên chi họ Tô Phúc Minh Thiện gọi là chi Họ Tô số 1).

          Thủy tổ Họ Tô là cụ Tô Phúc Minh Thiện.

          Theo lịch sử, từ thế kỷ XII cụ Tô Hiến Thành làm quan đời Lý Anh Tông, đã về trấn giữ và khai hoang lấn biển ở vùng Dương Am, thuộc phủ Vĩnh Lại, trấn Hải Dương (nay là huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng). Theo nhận định và phỏng đoán có khả năng là con cháu cụ ở Hà Tây – Hà Nội, đi theo cụ và để lại con cháu sinh cơ lập nghiệp, ở trên đất nước này bao đời trước không  rõ. Nay con cháu không xác định được nguồn gốc Thủy tổ.

          Đến nay chi Họ Tô 1, có 11 đời, sinh sống tại đất làng văn hóa Trung Am. Chi họ có 103 hộ và 335 nhân khẩu. Ngoài ra con ở các tỉnh:

          Quảng Ninh có 6 hộ 21 nhân khẩu

          Thành phố Hồ Chí Minh có 4 hộ và 12 nhân khẩu.

          Sau Cách mạng tháng Tám, con cháu Họ Tô Làng Trung Am đã tham gia tích cực trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nhiều người của dòng họ đã vào lực lượng vũ trang. Trong đó có 4 cấp tá, 5 người là liệt sĩ (1 chống Pháp, 4 chống Mỹ), có 3 thương binh.

          Ngày nay đã có nhiều người tốt nghiệp đại học và đang học tập trong cấc trường đại học cao đẳng.

          Tô Văn Đạo (Trưởng họ)