HỌ TÔ (2) LÀNG TRUNG AM, XÃ LÝ HỌC, HUYỆN VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Đoàn giám sát Hội Nông dân thành phố giám sát thực tế sử dụng đất trồng lúa tại một số hộ dân trên địa bàn xã Lý Học (Ảnh TL).

          Theo lời các cụ truyền lại, vào đầu thế kỷ 18 cụ Tổ Họ Tô từ tỉnh Hải Dương, không biết xã, huyện nào, di cư về làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

          Cụ Tổ sinh được 3 người con trai là Tô Văn Chức, Tô Văn Khương, Tô Văn Cẩn và 2 người con gái không rõ tên. Từ đây hình thành 3 cành của chi Họ Tô (2) làng Trung Am, xã Lý Học.

          Cành 1: Ông Tô Văn Chức sinh được 1 người con trai là Tô Văn Tễ và 2 người con gái không biết tên. Ông Tô Văn Tễ sinh được 1 người con trai là Tô Văn Lãi và 1 người con gái là Tô Thị Hường.

          Cành 2: Ông Tô Văn Khương sinh được 1 người con trai là Tô Văn Tăng và 1 người con gái không biết tên. Ông Tô Văn Tăng sinh được  2 người con trai là Tô Văn Dậu, Tô Văn Huyền và 3 người con gái không biết tên.

          Cành 3: Ông Tô Văn Cẩn sinh được 1 người con trai là Tô Văn Công và 3 người con gái không biết tên.

          Hiện nay chi họ đã sưu tầm danh sách các đời để lập phả đồ. Tổng số của chi Họ Tô (2) làng Trung Am, xã Lý Học là 35 hộ, với 250 nhân khẩu. Sinh sống ở xã Lý Học và nội thành thành phố Hải Phòng, nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp, công nhân, buôn bán. Đời sống khá, không có hộ nghèo.

          Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có một số người tham gia lực lượng vũ trang, có 1 liệt sĩ chống Mỹ, có 1 người là Thượng tá công an.

          Chi họ có 18 người tốt nghiệp đại học và đang học đại học.

          Chi họ vẫn chưa xây dựng được nhà thờ. Hằng năm, vào ngày giỗ Tổ 17 tháng Giêng âm lịch, con cháu tập trung cúng giỗ tại nhà ông Trưởng họ Tô Văn Lãi.

          Tô Thế Vinh