HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TÔ HÀ NỘI

Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2019, tại số nhà 7B, ngõ 79A phố Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai, Hà Nội; mặc dù trời nóng đến 400C trong 2 ngày liền, Hội đồng Họ Tô Hà Nội đã được tổ chức Hội nghị. Tham dự Hội nghi có 12 người, gồm các vị trong Thường trực Hội đồng Họ Tô Hà Nội: Chủ tịch Tô Xuân Dân; các Phó Chủ tịch: Tô Văn Vỹ, Tô Duy Phương, Tô Văn Chào và một số thanh niên có nhiệt tình với công việc họ, như: Tô Vĩnh Diện, Tô Duy, Tô xuân Hùng. Khách mời tham dự Hội nghị là ông Tô Thành Tuyên, Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam. Hội nghị trân trọng sự có mặt của ông Tô Văn Minh, Thường trực Hội đồng Họ Tô Hà  Nội, Chủ tịch Hội đồng Họ Tô Đông Anh vượt qua hơn 30 cây số, đến dự.

Chủ đề của Hội nghị là kiểm điểm tình hình hoạt động của Họ Tô Hà Nội trong thời gian vừa qua và bàn phương hướng, giải pháp thúc đẩy hoạt động của Họ Tô Hà Nội trong thời gian tới.

Ông Tô Xuân Dân, Chủ tịch Hội đồng Họ Tô Hà Nội kết luận nội dung của Hội nghị:

1- Thống nhất việc tiến hành kiện toàn bộ phận Thường trực của Hội đồng Họ Tô Hà Nội để thúc đẩy mọi công việc, tăng cường sự đoàn kếtnhất trí, chú trọng tập hợp và giao việc cho lớp trẻ năng động, đặt chương trình và mục tiêu tiến tới Đại hội Hội đồng Họ Tô Hà Nộilần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025), dự kiến tổ chức vào tháng 3hoặc tháng 4 năm 2020. Theo tinh thần ấy, dề nghị toàn thể các Hội đồng Họ Tô Hà Nộivà mọi người Họ Tô sống trên địa bàn Hà Nội tích cực hoạt động dòng họ theo phương châm chung của Họ Tô Việt Nam:“Đoàn kết - Tự cường - Nghĩa tinh - Phát triển”,lập thành tích chào mừng Đại hội Hội đồng Họ Tô Hà Nộilần thứ II.

2- Tăng cường việc tiêp cận các Chi họ trên địa bàn Thủ đô (cả ở nội thành và ngoại thành). Phân công các ông Tô Xuân Dân, Tô Duy Phương, Tô Văn Minh và Tô Văn Vỹ chủ động lập kế hoạch, mỗi người tổ chức một nhóm nhỏ đi đến trực tiếp từng chi họ, thăm và làm việc với Chi họ Tô tại thôn, làng. Cần trao đổi lẫn nhau, phan công cụ thể từng người từng cơ sở, không bị chồng chéo;

3- Thống nhất tạm thời giữ nguyên lịch dâng hương Đền Bạch Mã vào ngày mồng Một hàng tháng; phân công ông Tô Duy Phương liên hệ với Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm để có lịch dâng hương cho phù hợp; đồng thời phối hợp với Hội đồng Họ Tô Việt Nam để tham gia dâng hương tại đền Bạch Mã vào các ngày: Rằm tháng Giêng, ngày 12/2; Rằm tháng Bảy và ngày 23 tháng Chạp;

4- Tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về Thần Long Đỗ - Tô Lịch, đề nghị ông Tô Duy Phương giữ vai trò đầu mối, liên hệ với các cá nhân và tổ chức có tư liệu hoặc quan tâm nghiên cứu, để có thêm nhiều bài viết giới thiệu về Thần Long Đỗ - Tô Lịch;

5- Thống nhất việc báo cáo Hội đồng Họ Tô Việt Nam động viên các ông bà, cô chú, anh chị em người Họ Tô trên mọi vị trí công tác, đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội cùng tham gia sinh hoạt với Hội đồng Họ Tô Hà Nội. Để các công việc của dòng họ đạt kết quả tốt, thống nhất quan điểm chung là mọi việc chủ yếu và trước hết cần dựa trên cơ sở tình cảm người trong họ, tránh sự áp đặt hành chính, không phô trương hình thức, loại bỏ sự đố kỵ, từ đó mà chung tay xây dựng những nét đặc trưng của văn hóa dòng họ, tạo sự phát triển bền vũng lâu dài;

6- Về Tài chính, quỹ của Hội đồng Họ Tô Hà Nội hiện còn rất khiêm tốn, do từ trước đến nay Họ Tô Hà Nội chưa hề tổ chức vận động tài chính. Quan điểm chung là, tiếp tục phát huy nội lực, khi cần nguồn tài chính thì phải có mục tiêu và nội dung cụ thể mới vận động bà con. Trong Hội nghị này, thống nhất các vị trong Thường trực Hội đồng Họ Tô Hà Nội đóng góp quỹ, mỗi vị trung bình là 1 triệu đồng (tất cả thành viên dự Hội nghị đều đóng mỗi người 1 triệu đồng).

 7- Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Hội đồng Họ Tô Hà Nội lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025), thống nhất khuyến nghị Hội đồng Họ Tô Đông Anh hỗ trợ, đăng cai tổ chức Đại hội. Với khuyến nghị này, ông Tô Văn Minh, thay mặt Hội đồng Họ Tô Đông Anh đã nhiệt tình tiếp nhận và sẽ chuẩn bị kế hoạch để từng bước triển khai trong thời gian tới.

Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Tô Hà Nội đã kết thúc trong không khí vui vẻ và đoàn kết trong tất cả mọi người tham dự.

                                                                           TÔ VĂN VỸ

                                                           PCT-TTK Hội đồng Họ Tô Hà Nội