CHUYỆN CŨ VIẾT LẠI VỀ NHÂN SỰ

Ông Tô Hiến Thành là một vị quan đầu triều Lý có tiếng là quản lý giỏi công việc của đất nước. May mắn Hoàng đế đương thời là một minh quân có tài tế thế an bang. Rủi thay nhà vua mất sớm, để quyền lãnh đạo quốc gia cho một ấu chúa còn quá trẻ. Trước khi băng hà, nhà vua giao cho ông Tô Hiến Thành nhiệm vụ đỡ đầu vị vua trẻ, nhờ đó mà đất nước thanh bình, nhân dân lại yên vui chăm lo sản xuất, nước nhà trở lên thịnh vượng.

Giúp vua trẻ chấn chỉnh không bao lâu, vì lao tâm khổ trí để hoàn thành sứ mệnh được giao, Tô Hiến Thành ngã bệnh ngày càng nặng. Triều đình rất lấy làm lo lắng vì khó có thể tìm người thay thế. Hoàng Thái Hậu cũng rất quan tâm và đặc biệt phái một vị cận thần tên là Vũ Tán Đường ngày đêm chăm sóc thuốc men cho ông và mong ước nếu chẳng may ông mất đi thì Vũ Tán Đường có thể thay thế.

Một hôm, Hoàng Thái Hậu đến thăm ông, sau khi hỏi han về sức khỏe, bà đặt vấn đề, một mai ông ra đi thì ai có thể thay thế. Bà thấy Vũ Tán Đường có thể đảm đương được nhiệm vụ này. Bà mong ông Tô Hiến Thành có thể đồng tình. Nhưng ông Tô Hiến Thành tỏ ý khác. Hoàng Thái Hậu hỏi lại cho rõ tại sao Vũ Tán Đường là người bấy lâu nay tận tụy chăm sóc ông mà ông không đồng ý. Tô Hiến Thành trả lời: quả thật Vũ Tán Đường rất trung thành và tận tụy chăm sóc người bệnh, nhưng nếu thay tôi để lo việc nước thì không ai có thể hơn quan hành sự Trần Trung Tá. Hoàng Thái Hậu bỏ về, lòng đầy thất vọng.

Mới hay, chọn người làm việc phải theo những tiêu chuẩn nhất định, phù hợp với công việc được giao, làm được như vậy, công việc mới thành công và đạt mục đích như ý muốn.

Câu chuyện về ông Tô Hiến Thành chọn người thay thế cho mình là một bài học về sắp xếp cán bộ, không chỉ ngày xưa, mà cả ngày nay, vì đây là chân lý tuyệt đối. Người nào việc nấy sao cho phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh.

 

        Trung Ngôn

Trích báo Thuốc & sức khỏe số 448 (15-3-2012)

 

Tô  Bá Trọng