TRAO ĐỔI THÊM THÔNG TIN VỀ THÂN THẾ ĐỨC TÔ HIẾN THÀNH

Ngày tháng năm sinh và mất của Đức Tô theo Dương lịch

    Từ trước đến nay, trong các thư tịch mới chỉ có thông tin về năm sinh (1102) và năm mất (1179) của Đức Tô Hiến Thành theo Dương lịch, còn ngày tháng thì vẫn còn để ngỏ. Vừa qua, trong nghiên cứu, thu thập các tư liệu để viết báo, viết sách Họ Tô Việt Nam, tôi thường tìm hiểu thông tin qua Tổng đài điện thoại VNPT và được cung cấp nhiều thông tin, tư liệu rất bổ ích. Tôi đã gọi đến số máy 0241080 của Tổng đài Bưu điện Hà Nội, nhờ tra cứu ngày, tháng, năm sinh và mất của Đức Tô Hiến Thành theo Âm lịch đổi sang Dương lịch được trả lời là: ngày 22 tháng Giêng năm Mậu Ngọ (1102) là ngày 11 tháng 2 năm 1102 và ngày 12 tháng Sáu năm Kỷ Hợi (1179) là ngày 17 tháng 7 năm 1179.

    Đề nghị Hội đồng Họ Tô Việt Nam, Tạp chí Thông tin Họ Tô Việt Nam, Website Họ Tô Việt Nam và bà con Họ Tô Việt Nam, mỗi khi nói về ngày sinh, ngày mất của Đức Tô nên ghi chú thêm ngày, tháng, năm theo Dương lịch là ngày 11-2-1102 và ngày 17-7-1179.

Về Phả hệ của Đức Tô Hiến Thành

    Trong công cuộc Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn, căn cứ hai bản tộc phả của Họ Tô làng Bao Hàm, Thái Bình và Họ Tô làng Đồn Điền, Thanh Hóa (là hai bản tộc phả viết đầy đủ và chính xác, xác định hai chi họ là dòng dõi Đức Tô Hiến Thành) và bài viết của Đào Tố Uyên, đăng trong Thông tin Họ Tô Việt Nam số 4 – 2001, nói về hai anh em Lê Hiến Giản, Lê Hiến Tứ; tôi đã sắp xếp được thế thứ các đời từ Đức Tô Hiến Thành đến các thế hệ mới sinh là 27 đời (chỉ còn thiếu đời thứ ba (cháu) của Đức Tô, chưa có tên người), tính ra một đời là 917 năm : 26 khoảng cách đời = 35 năm.

      Tôi đã tính như sau: Lê Hiến Giản là cháu 5 đời của Đức Tô sinh năm 1341 (theo bài viết của Đào Tố Uyên). Theo tộc phả Họ Tô làng Đồn Điền thì Thủy tổ Tô Chính Đạo có thể sinh năm 1400 và ông nội Tô Chính Đạo là Cụ Tô Hưng đã từng làm quan Trấn thủ trấn Sơn Nam (Thái Bình, Nam Định ngày nay) có thể sinh năm 1340 – 1350. Cụ Tô Hưng cũng là dòng dõi Đức Tô Hiến Thành, sinh cùng thời với Lê Hiến Giản nên cũng có thể là cháu đời thứ 5 hoặc đời thứ 6 của Đức Tô. Cụ Tô Hưng, theo tộc phả, hiện nay đã có 21 đời con cháu. Như vậy, tính từ Đức Tô Hiến Thành đến các thế hệ mới sinh của Họ Tô làng Đồn Điền và Họ Tô làng Bao Hàm là 26 hoặc 27 đời.

    Tuy nhiên trong cách tính này cũng còn có điều phân vân. Lê Hiến Giản (hoặc Tô Hưng) là chút (cháu 5 đời) của Đức Tô, cách Đức Tô 4 đời, sinh năm 1341, sinh sau Đức Tô 239 năm. Cách 4 đời và cách 239 năm, như vậy một đời là 60 năm là không hợp lý. Chắc có sự nhầm lẫn; 239 năm phải là 6 hoặc 7 đời và từ Đức Tô đến các thế hệ mới sinh, phải là 29 hoặc 30 đời là hợp lý hơn. Và một đời là 917 năm : 28 khoảng cách đời = 33 năm; hoặc 917 năm : 29 khoảng cách đời = 32 năm cũng là phù hợp. Nếu tính theo cách này thì Lê Hiến Giản, Tô Hưng là cháu 7 đời của Đức Tô, cháu 8 đời là Tô Huệ Ân, Tô Huệ An và trong bảng phả hệ thì, con là Tô Trung Từ, cháu 6 đời là Tô Hiến Chương, còn thiếu đời thứ ba (cháu), đời thứ tư (chắt), đời thứ năm (chút), chưa có tên người.


Tô Bỉnh