LỜI NGƯỜI BIÊN SOẠN

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam về việc khuyến khích các chi Họ Tô các địa phương lập gia phả của chi họ mình, với mục đích và mong muốn làm tài liệu đăng truyền cho con cháu trong dòng họ các đừi về sau đều được biết vê nguồn gốc tổ tông của mình.

Theo bản gốc gia phả của từng chi họ lập ra (Gia phả của Chi Giáp lập năm 1943; gia phả của Chi Ất lập năm 1938), thì Họ Tô thôn Yên Khê cư trú tại thôn Yên Khê (hay còn gọi là làng Dền Khê, Triền Khê, An Khê...) cách nay khoảng trên 300 năm (vào khoảng thời gian cuối của Triều Lê Trung Hưng).

Họ Tô thôn Yên Khê tính từ khi cụ khởi Tổ về định cư ở làng Yên Khê đến nay đã được 13 đời với 2 chi: Chi Giáp và Chi Ất. Nếu lập cây Phả hệ của cả họ Tô thôn Yên Khê, thì cây phả hệ rất dài, nên những người lập cây phả hệ của dòng họ chỉ có thể lập được cây phả hệ của một chi, đó là Chi Giáp; nhưng để có căn cứ và đảm bảo tính xác thực của cây phả hệ, thì cây phả hệ lập mới này có sự đối chiếu tương ứng các đời của cả Chi Ất; ví dụ: Đời thứ 6 của Chi Giáp Họ Tô Yên Khê, có 3 cụ: Tô Văn Chấn hiệu Phúc Dương, kỵ 19/6; Tô Văn Tuyển, hiệu Phúc Tuyên, kỵ 2/1; Tô Văn Nhũ, cai ba, kỵ 2/7 (ghi được chi tiết nhân thân của cả 3 cụ, con của 3 cụ...); thì đối chiếu đời thứ 6 của Chi Ất là các cụ: Cường, Cương, Khương, Lan, Đa, Thập (nhưng không ghi được chi tiết).

Cây phả hệ lập mới này, phần cuối có cơ sở dẫn nguồn tài liệu và có sự xác nhận của bậc cao niên của cả 2 chi: chi Giáp, chi Ất.

Các chi họ Tô có thể xem hình ảnh cây gia phả dưới đây để tham khảo và góp ý kiến để xây dựng cây gia phả cho chi họ mình 

 TTHTVN