CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM


      Lãnh đạo xã Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) và dòng Họ Tô Việt Nam bên tượng Danh nhân Tô Hiến Thành tại Đền Văn Hiến ngày 9/7/2022

          Trong cộng đồng dân cư của mỗi quốc gia thường có nhiều dòng họ. Theo kết quả nghiên cứu của Giáo sư Phan Văn Các, công tác tại Viện Hán - Nôm, thì Hàn Quốc có gần 300, Trung Quốc gần 1000, Anh Quốc khoảng 16.000 và nhiều nhất là Nhật Bản khoảng 100.000 dòng họ.

          Ở Việt Nam, những kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy có từ 200-300 dòng họ khác nhau. Liệt kê và sắp xếp các dòng họ theo chữ cái đầu tên, ta có bảng sau đây:

TT

                                      DÒNG HỌ

SỐ LƯỢNG

 A

An, Ao

         2

 Â

Âu

         1

 B

Bá, Bạch, Bàn, Bành, Bao, Bảo, Bế, Bình, Bon, Bùi

       10

 C

Cà, Cao, Cầm, Cẩm, Cấn, Chanh, Chảo, Châu, Chi, Chu, Chung, Chư, Chử, Cổ, Công, Cù, Cư, Cử

 

       18

 D

Dương

         1

 Đ

Đàm, Đào, Đàng, Đánh, Đạo, Đặng, Đầu, Đậu, Đèo, Điệp, Điêu, Đinh, Đoàn, Đỗ, Đồng, Động, Đổng, Đức,

Đường                           

 

       19

 G

Già, Giang, Giàng, Giáp                           

         4

 H

Hà, Hạ, Hàn, Hán, Hảng, Hạng, Hầu, Hoa, Hoàng/ Huỳnh, Hồ, Hồng, Hờ, Hù, Hùng, Hứa, Hướng

 

       16

 K

Kim, Kiều, Kha, Khổng, Khuất, Khúc, Ksor

         7

 L

La, Lã, Lai, Lại, Lang, Lâm, Lầu, Lèo, Lê, Lều, Liêu, Lò, Loan, Lô, Lỗ,  Lu, Lù, Lục, Lư, Lữ, Lương, Lường, Lưu, Lý

       24

 M

Ma, Mã, Mạc, Mai, Mạnh, Mè

         6

 N

Nay, Ngọc, Ngô, Nghiêm, Ngụy, Nguyễn, Nhâm, Nhữ, Ninh, Nông, Nữ

 

       11

 Ô

Ong, Ôn, Ông

         3

 P   

Păng, Phàm, Phạm, Phan, Phàn,  Phi, Phí, Phó, Phú, Phục, Phùng, Phương, Pi

       13

 Q

Quách, Quản, Quàng, Quế

         4

 R

         1

 S

Sầm, Sìu, So, Sô, Sơn, Sùng, Sử, Sỹ

         8

 T    

Ta,Tạ,Tán,Tao,Tăng,Tẩn,Thạch,Thái,Thang,Thành,Thào,Thân,Thế,Thiều,Thò,Thục,Tiêu,Tòng,Tô,Tôn,Tống,Trà, Trang,Tráng,Trần,Triệu,Trình,Trịnh,Trưng, Trương, Tuấn, Từ

 

 

       32

 U

Ung, Uông

         2

 V

Văn, Vi, Vì, Viên, Võ/Vũ, Vù,Vừ, Vương

         8

 X

Xa, Xên

         2

 Y

Y, Yên, Yết

         3

 

                                                                              Cộng:

     195

         Bên cạnh 195 dòng họ kể trên, chắc chắn trên đất nước ta còn có hàng chục, thậm chí hàng trăm dòng họ khác nữa mà hiện nay chúng tôi chưa được biết. Kính mong bà con đóng góp, bổ sung để cho danh sách các dòng họ Việt Nam ngày càng đầy đủ hơn.

                                              Phó GS, Tiến sĩ: Tô Bá Trọng